Wycieczka do Trogiru. Trogir widziany oczami Wojciecha - zapraszamy.