Procesja Wielkanocna „Za Krzyżem” na wyspie Hvar jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.